Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości i Arbitrażu

Wspieramy innowacje i pomysłowość, pomagamy rozwijać skrzydła i odnaleźć się w dynamicznie rozwijającym otoczeniu biznesowym, jednocześnie wspieramy kulturę i sport. Szkolimy, budujemy nowe kompetencje i aktywizujemy. Wszystkie nasze działania mają na celu pobudzenie przedsiębiorczości poprzez kapitał ludzki i nasze doświadczenie biznesowe.

Wsparcie Biznesu

Wspieramy i inkubujemy lokalną przedsiębiorczość, pomagamy rozwinąć skrzydła zarówno małym jak i dużym biznesom

Rozwój poprzez Fundusze

Pomagamy przy pozyskaniu funduszy unijnych, a także realizujemy projekty, których celem jest m.in. aktywizowanie bezrobotnych

Społeczna odpowiedzialność Biznesu

Nasze działania nie ograniczają się tylko do firm, wspieramy inicjatywy kulturalne i sportowe, zapewniając m.in. wsparcie finansowe

Projekty

Projekt Innowacyjnej Aplikacji oferującej usługi zarządzania bezpieczeństwem IT w firmie

Głównym celem projektu jest zakup urządzeń i infrastruktury informatycznej oraz aplikacji niezbędnych do wprowadzenia w przedsiębiorstwie nowej usługi zarządzania bezpieczeństwem IT w modelu SaaS o nazwie coSecure.


Projekt Ustawiczne kształcenie w zakresie ICT – rozwój kwalifikacji dorosłych mieszkańców Małopolski

Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach: "Upowszechnienie uczenia się dorosłych" oraz "Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych".

Aktualności

  • DIPiA biegnie, by pomagać!
    W tym roku nasze drużyny pobiegną, by wesprzeć rehabilitację 9-cio letniej Wiktorii Urbańskiej...
  • Kolejny sukces StartUP-u DIPiA
    StartUP Broker HR inkubowany przez DIPiA świadczy kompleksowe usługi rekrutacyjne oraz szkoleniowe...
  • Ruszyła Akademia Modus
    Akademia Modus to już kolejny StartUp DIPiA. Celem Akademii Modus jest propagowanie edukacji informatycznej, doradztwo oraz certyfikacja...